Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Klimatsmart samhälle

Vår idé om ett klimatsmart samhälle

Vårt mål är en kommun där sol, vind, vatten och andra hållbara biobaserade källor ger oss den energi vi behöver. Det kallar vi en fossilbränslefri kommun och dit vill vi nå till år 2025. Kol, olja, diesel och bensin har gett stora framsteg historiskt sett men också miljö- och klimatproblem som vi måste hantera och komma bort ifrån.

En tuff och viktig utmaning

Målet innebär att vi i kommunen ska sluta föra in oljebaserade bränslen (kol, olja, bensin och diesel) och själva producera lika mycket eller mer förnybar energi av till exempel biobränsle, sol- och vindkraft som vi gör av med. Om kommunen har kvar fossila bränslen i någon verksamhet ska det kompenseras genom att vi också producerar motsvarande mängd förnybar energi och säljer den till användare utanför kommunen. På så sätt finns inga nettoutsläpp av koldioxid från fossila bränslen.

Hur når vi dit?

Att vara en klimat- och energismart kommun handlar om mer än att fasa ut oljepannor och byta ut glödlampor. I vår klimatstrategi har vi planerat vad vi som jobbar på kommunen ska göra men vi behöver vara fler som tänker om.

Klimatstrategin är indelad i fyra temaområden: Samhälle, Energiförsörjning och energianvändning, Avfall och konsumtion samt Kunskap och påverkan.

Vill du leva mer klimatsmart?

Härligt, vi måste hjälpas åt. Läs våra bästa tips om hur du kan vara med och bygga en fossilbränslefri kommun.

Vi gör redan mycket

Kommunen har satt upp flera laddningsstolpar för elbil till våra verksamheter och fler väntas, vi har bytt ut stor del av kommunbilarna till el- och biogasdrift och köpt in elcyklar för till exempel hemtjänst och förskolor. Vi ökar hela tiden andelen ekologiska och närproducerade livsmedel och vi jobbar med att minska farliga ämnen i våra förskolor. Flygresor och bilresor med fossila bränslen klimatkompenseras sedan flera år. De pengar som samlas in via klimatkompenseringssystemet återinvesteras i klimatsmart resande. Dessutom rullar kollektivtrafikens bussar på biogas och Ölands andra tankställe för biogas har öppnat.

Klicka på bilden nedan för att se vår film om flera klimatsmarta satsningar som har gjorts på södra Öland.

Sidan granskad 16 juli 2021 Kommentera sidan