Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård

Energi, klimat och miljövård

Mörbylånga kommun arbetar målinriktat för ett hållbart samhälle. För att nå dit behöver vi både arbeta med att minska den påverkan som kommunens verksamhet har på klimatet och med att anpassa verksamheter till ett klimat som förändras. Det handlar om att börja tänka annorlunda, t.ex. om konsumtion och livsstil, och om konkreta åtgärder.

Kommunens övergripande mål är att vara en fossilbränslefri kommun år 2025. Detta formuleras i vår klimatstrategi och betyder att vi ska ha slutat använda fossila bränslen i kommunen 2025. Målet är satt ur ett så kallat nettoperspektiv. Det betyder att om det finns kvar användning av fossila energikällor i en viss del av kommunen så ska vi kompensera genom att producera och exportera förnybar energi i motsvarande mängd.

Kommunens mål är ambitiöst och innebär stora utmaningar men också möjligheter att vara en kommun med tydlig miljöprofil och krav på åtgärder som leder i målets riktning. De områden vi arbetar mest med är att minska miljö- och klimatpåverkan från våra resor och transporter samt energieffektivisering och förnybar energi i de kommunala byggnaderna. Kommunen ger dessutom gratis klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner som vill ha hjälp med hur de kan bidra. Samhällets omställning behöver engagemang från alla håll.

Välkommen med på resan till en fossilbränslefri kommun!

Sidan granskad 5 september 2019 Kommentera sidan