Förhandsbesked

Förhandsbesked kan du söka när du är osäker på om den bygglovpliktiga åtgärden du tänker göra kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett förhandsbesked gäller i 2 år.

Ett förhandsbesked innebär att kommunen prövar, om en åtgärd som kräver bygglov, kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet med prövningen är att ge byggherren ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget. Kommunen är bunden av sitt ställningstagande om ansökan om bygglov lämnas in inom två år efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

För att få ett positivt förhandsbesked måste du visa att du har möjlighet att ordna vatten och avlopp (VA) eller att det redan finns en godkänd VA-anläggning. Kommunens miljöenhet prövar alltid VA-frågan.
Du behöver även lämna in en ansökan, beskrivning av projektet och en situationsplan.

Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan