Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Brandskydd, sotning/Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor, har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet.

Ansvaret innebär att du ska göra det som behövs för att se till att det inte börjar brinna. Du ska också hindra och begränsa skador som en brand kan orsaka. Detta ska du göra under hela den tid som byggnaden eller anläggningen används.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat och strukturerat sätt:

 • Planera
 • Utbilda
 • Skriva ner
 • Kontrollera
 • Följa upp brandskyddsarbetet

Systematiskt brandskyddsarbete höjer kvalitén på samma sätt som systematiskt arbetsmiljöarbete eller eget kvalitetsarbete. Du kan därför med fördel arbeta in det i samma dagliga rutiner som för dessa.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i sju steg:

 • Ansvar: Visa tydligt vem som är brandskyddsansvarig.
 • Organisation: Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet.
 • Utbildning: Personalen behöver utbildning för att brandskyddet ska fungera.
 • Instruktioner och rutiner: Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
 • Dokumentation: Ett brandskydd behöver skrivas ner, i vissa fall på en enkel ritning. I flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 • Drift och underhåll: För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas. Exempelvis ska brandlarm och rökluckor provas etcetera.
 • Kontroll och uppföljning: För att ha kvar säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentationen kontrolleras och följas upp regelbundet.
Sidan uppdaterad 9 september 2019 Kommentera sidan