Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Brandskydd, sotning/Elda rätt och säkert i din eldstad

Elda rätt och säkert i din eldstad

När du ska elda i din eldstad finns det en del att tänka på med hänsyn till säkerheten, miljön och grannsämjan. Här har vi samlat några bra råd om hur du eldar på ett säkert sätt så att du kan mysa framför brasan utan att riskera eldsvåda.

Innan du börjar elda, se till att du har läst igenom instruktionerna till din eldstad så du vet hur mycket anläggningen tål och är dimensionerad för. Eldar du rätt minimerar du risken för soteld och överhettning.

Ska du elda mer än vanligt i din eldstad eller om du vill elda i en eldstad som har eldningsförbud behöver du kontakta sotaren. Tänker du installera en ny kamin ska du först kontakta kommunen.

Elda på rätt sätt!

 • Se till att eldstaden är sotad och kontrollerad av din lokala sotare så att den är säker att elda i.
 • Elda när du är hemma och har kontroll över eldstaden.
 • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved kyler ner brasan och ger en dålig förbränning som kan skapa tjära. Rök från fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa grannarna. Målat eller behandlat virke är olämpligt att elda med då det kan ge ifrån sig giftiga utsläpp och skapa tjärbeläggningar som kan leda till så kallad soteld. Lämna istället det behandlade virket till kommunens återvinningscentral.
 • Elda inte med för mycket ved samtidigt, max 2-3 kilo ved per timme (vilket kan motsvar tre lite större vedträn). Lägg in två nya vedträn först när de tidigare brunnit ner till en glödbädd så får du en effektiv värmeutveckling. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för glödbrand ökar.
 • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
 • Kontrollera att du har en effektiv förbränning med hjälp av en rökgastermometer (max 350 °C) eller genom att titta på röken. Röken ska vara ljus, klar och genomskinlig. Svart rök med kraftig lukt tyder på ofullständig förbränning och giftiga gaser. Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.
 • Elda inte längre än tre till fyra timmar åt gången. Låt eldstaden vila mellan eldningarna, minst lika länge som den använts! Utan vila kan värme ansamlas i bjälklag och starta en brand.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tätt lock och förvara kärlet på obrännbart underlag. Rester av glöd kan finnas kvar i askan i flera dygn efteråt.
 • Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar och hörs i alla rum där någon sover.

Elda med rätt bränsle!

Elda alltid med torr ved som har en fuktighet på 15-20 procent. Vedens fukthalt kan mätas med en fuktmätare men annars är en bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år.

Elda aldrig med:

 • spillbitar av plankor och brädor från gamla byggprojekt
 • impregnerat trallvirke
 • målat virke
 • blött/fuktigt virke

Sköt om eldstaden på rätt sätt, elda på rätt sätt och se till att sotning och brandskyddskontroll sker regelbundet.

Tänk på att dina grannar kan störas av röken. Det handlar både om att elda med rätt bränsle, men också om hur ofta du eldar.

Sidan uppdaterad 26 oktober 2022 Kommentera sidan