Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Brandskydd, sotning/Fyrverkerier

Fyrverkerier

När tillstånd krävs för fyrverkerier

När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du komma att behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom. Vänd dig till Polisen om du är osäker på om tillstånd behövs. 

För avfyrning av raketer med styrpinne gäller från och med 1 juni 2019:

  • Tillstånd till användning av explosiv vara (ges av Räddningstjänsten Öland).
  • Särskild utbildning för användande av raketer med styrpinne (genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare).

Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Pyrotekniska varor får inte tas med eller användas på idrottsanläggningar såvida inte polisen givit tillstånd till detta.


Mörbylånga kommuns lokala bestämmelser för påsk, valborg och nyår

Användande av pyrotekniska varor som ej kräver utbildning enligt MSBFS 2019:1 tillåts utan tillstånd av polismyndighet från kl. 20.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till kl. 01.00 följande dag. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.
Notera - användning av raketer med styrpinne kräver tillstånd samt särskild utbildning.


Mer information om fyrverkerier och smällare

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Smällare är förbjudna i Sverige.

Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. 


Ansvarig för användning och försäljning

Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.

För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos Räddningstjänsten Öland.


Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterad 9 september 2019 Kommentera sidan