Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. De reglerna är generella och gäller i hela landet. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Reglerna är till för att öka säkerheten och framkomligheten.

Vilken myndighet som beslutar om lokala trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, till exempel vilken myndighet som ansvarar för drift och underhåll.

  • Kommunen beslutar om vad som ska utgöra tättbebyggt område. 
  • Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, t.ex. hastighet och parkering.
  • Länsstyrelsen beslutar om all väjningsplikt och stopplikt, oavsett väghållare. 
  • Länsstyrelsen beslutar om till exempel hastighetsgränser och parkeringar utanför tättbebyggt område, oavsett väghållare.
  • Polisen har ingen rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter, det får dem ansöka om hos länsstyrelsen eller kommunen. När länsstyrelsen får in en ansökan skickar de ut förslaget på remiss till polis, Trafikverket och kommunen. Alla instanser har rätt att yttra sig i frågan.

Vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i Mörbylånga kommun finns i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.

Sidan uppdaterad 6 augusti 2019 Kommentera sidan