Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Skrota bilen? Så här går du tillväga

Skrota bilen? Så här går du tillväga

Har du en gammal bil som bara står? Då kan det vara dags att skrota bilen. Här får du tips om vad du ska tänka på.

När det är dags att skrota bilen lämnar du in den hos en auktoriserad bilskrotningsfirma. De tar hand om bildelarna så att de kan återanvändas och ser till att miljöfarligt avfall tas omhand på rätt sätt. Det finns även speciella mottagningställen där du kan lämna din bil.

Dessa papper ska du ta med

För att du ska kunna få tillbaka fordonsskatten, säga upp bilförsäkringen och vara säker på att slippa böter är det viktigt att du blir avregistrerad som bilägare. Ta med dig detta när du skrotar bilen:

  • Den gula delen av registreringsbeviset (del 2).
  • Legitimation.
  • Om någon annan ska lämna in din bil för skrotning ska den personen ha med sig en fullmakt från dig.

Om du inte hittar den gula delen av registreringsbeviset beställer du ett nytt från Transportstyrelsen innan du åker till bilskroten. Beställ nytt registreringsbevis här.

Papper du ska få med dig

När bilen lämnas in för skrotning ska du få bevis på att mottagningsstället blivit ägare till bilen. I samband med skrotningen ställs bilen av för att den inte ska kunna tas i trafik igen. Detta ska du få med dig därifrån:

  • Mottagningsbevis.
  • Kvitto.
  • Påskrivet registreringsbevis.

Registreringsbeviset ska sedan skickas in till Transportstyrelsen för att du inte längre ska stå som ägare till bilen.

Vad händer med bilen när den skrotas?

Det är bra för miljön att bildelar tas tillvara och återanvänds. När du skrotar din bil återvinns till exempel däcken, balansvikter, bränsletanken, batterier, katalysatorer, bromsolja, kylarvätska och outlösta airbags. Andra saker som oljefilter, köldmedel för klimatanläggning, oljor i motorn, växellådan och styrsystemet förstörs på ett säkert sätt.

Skrotbil i naturen

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak "ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde".

Sidan uppdaterad 30 september 2020 Kommentera sidan