Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Parkering

Parkering

För att skapa ordning, underlätta för snöröjningen och säkerställa framkomligheten för kollektivtrafik, ambulans och räddningstjänst kontrollerar och bötfäller vi felparkerade fordon på allmän plats.

Har du ställt upp fordon på allmän plats ber vi dig flytta dessa för att undvika böter.

Under sommarmånaderna prioriteras övervakningen på Granudden, Talludden, Södra Hamnplan, Norra Hamnplan, Storgatan/Gamla Storgatan, Tallhöjden, Turistvägen samt vid större evenemang.

Läs mer här om generella bestämmelser från Transportstyrelsen gällande stanna och parkera

Avgift för felparkering

Avgiften för felparkering är 500 kronor. För felparkering på handikapparkering är avgiften 1 000 kronor.

Övervakningen utförs av Securitas Sverige AB.

Parkering längs gata och på grönområden

Om inget annat framgår av vägmärken, samt under förutsättning att generella parkeringsregler följs, får ett fordon under vardagar parkeras max 24 timmar i följd på gatumark. Det gäller enligt Trafikförordningen (3 kap. 47-57 §§ och 9 kap. 1-2 §§).

Det är aldrig tillåtet att parkera på grönområden och parkmark.

Flytt av fordon, skrotbilar och fordonsvrak

Övergivna bilar och fordonsvrak kan innebära miljörisker och utgöra en farlig lekplats för barn. Att överge sin bil är ett miljöbrott.

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunen har rätt att flytta fordonsvrak och fordon som förhindrar renhållning, snöröjning och annat arbete på vägarna. Vi har också rätt att flytta fordon som står så uppställda att de hindrar trafiken och kan orsaka trafikolyckor.

Uppställda fordon på kommunal mark

Bilar, båtvagnar, husvagnar med mera får inte stå uppställda på kommunal mark under en längre tid. Kommunen har möjlighet att bötfälla de fordon o.dyl. som står olämpligt.

Sidan uppdaterad 24 juni 2020 Kommentera sidan