Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Häckar och buskage

Häckar och buskage

Klipp häcken och håll trottoaren ren från växtlighet

För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att sikten i gathörnen inte skyms av växtlighet och dylikt. Trottoarerna ska också vara fria från ogräs samt skottas och halkbekämpas vintertid. Som fastighetsägare är detta ditt ansvar.

Tänk på följande:

  • Fotgängare och trafikanter får inte störas av utstickande växter eller för höga häckar. Kontrollera att sikten inte är skymd för trafikanter vid din utfart från tomten.
  • Har du en hörntomt ska du se till att det finns en sikttriangel där inga växter eller andra arrangemang är högre än 80 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.
  • Kontrollera att inte växter hänger över gång- eller körbanan. För gångbana gäller 2,5 m och för körbanan 4,6 m.
  • Om din tomt ligger inom detaljplanelagt område och gränsar till en trottoar är du som fastighetsägare ansvarig för att trottoaren hålls fri från ogräs och annan växtlighet samt skräp o.dyl. Vintertid ska trottoaren skottas och halkbekämpas.
Häck o.dyl. får ej gå ut över tomtgräns
Korsning
Häck o.dyl. får ej gå ut över tomtgräns
Sidan granskad 6 augusti 2019 Kommentera sidan