Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Gatubelysning

Gatubelysning

Bra gatubelysning bidrar bland annat till ökad trafiksäkerhet, ökad trivsel och trygghet. En bra belysning minskar också brottslighet och vandalisering.

Belysningen av gator och vägar i Mörbylånga kommun sköts av tre aktörer:

  • kommunen (i nybyggda områden)
  • E.ON (majoriteten av belysningsanläggningarna)
  • Trafikverket (större vägar, t.ex. Brovägen, Ölandsleden och Köpmangatan)

Mörbylånga kommun ansvarar för drift och underhåll av kommunens och E.ON:s belysningsanläggningar. Arbetet sköts av entreprenör.

Anmäl trasiga lampor

Om du upptäcker skador på stolpar, släckta lampor eller dylikt ska du göra en felanmälan till kommunen. Använd formuläret ”Felanmälan gatubelysning” eller kontakta kommunens servicecenter.

Hur fort vi åtgärdar felet beror på felets omfattning, enligt följande prioritering:

  1. Större fel eller fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet – snarast
  2. Busshållplatser, övergångsställen och i anslutning till skolor
  3. Slocknade enstaka lampor

Fel på Trafikverkets anläggningar, det vill säga de större vägarna, anmäler du direkt till Trafikverket.

Drift och underhåll

Byte av lampor och armatur görs efterhand de går sönder. Dessutom görs två årliga kontroller av gatubelysningen - en efter sommaren då det börjar mörkna, och en under vintern då vi är som mest beroende av att belysningen fungerar. Alla lampor byts dessutom ut vart fjärde år.

Sidan uppdaterad 6 augusti 2019 Kommentera sidan