Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Aktuella projekt/Återställande av allé längs Österlånggatan Mörbylånga

Återställande av allé längs Österlånggatan Mörbylånga

Projektet syftar till att återplantera alléträd längs Österlånggatan i Mörbylånga och i samband med detta även iordningställa grönytan mellan gångbana och gata.

Bakgrund

Den ursprungliga allén (bestående av björkar) bedömdes 2020 vara i så dåligt skick att den av säkerhetsskäl var tvungen att tas ner. Då alléer är biotopskyddade så ansökte kommunen om dispens från Länsstyrelsen att ta ner träden. Ansökan godkändes med villkor att nya träd skulle återplanteras.

Nya träd

Återplantering av träd omfattar att nedtagna träd skall ersättas och vara av inhemska lövträd. Det innebär att totalt 22 stycken träd ska återplanteras. Utifrån länsstyrelsens kriterier har tre lämpliga förslag på alléträd tagits fram.

Omröstning och vinnande träd

Under slutet av februari månad arrangerades en öppen omröstning på kommunens hemsida där valet stod mellan trädsorterna; Perlarek, Skogslind & Pelarlönn. Nu har rösterna från alla som engagerat sig summerats och flest röster föll på Pelarlönn! Här kan du se resultat av omröstningen

Så roligt att så många har varit med och tyckt till, stort tack för ert engagemang!

Vinnande träd: Pelarlönn


Pelarlönn Foto: Stångby plantskola

 

Pelarlönn korsningen Österlånggatan - Skolgatan Korsningen Österlånggatan - Skolgatan

 

En skogslönn som är både vind- och snötålig. Bladen ska vara friska, välformade och något mörkare än hos vanlig skogslönn. Den växer långsamt och kronan kan vara något gles när den är ung, men blir sedan fyllig och tät. Kan som vanlig lönn få fina sprakande höstfärger.

Höjd: 12-15 meter
Bredd: 4-6 meter

Målbild

I samband med återplanteringen av träd så kommer även nuvarande grönyta mellan gångbana och vägbana att åtgärdas. Här kan du se utformningsplanen

  • Grönytan kommer att sänkas och kantstenen kommer att tas bort, detta för att kunna ta hand om dagvatten på ett mer naturligt sätt.
  • För att undvika dubbelparkering och sönderkörd gräsyta kommer parkering att hänvisas genom påbud till västra sidan av Österlånggatan.

Brevlådor: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas. Mer information kommer under våren.

Hundlatriner: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas. Vid återställande placeras dessa på separata stolpar.

Belysning: I samband med projektet ser kommunen över belysningen och gör en del anpassningar och uppdateringar av befintlig anläggning.

Uppskattad tidsplan för 2023

  1. Omröstning: pågår februari ut.
  2. Vinnande förslag presenteras på kommunen webbsida, Facebook och Instagram: 1 mars.
  3. Upphandling: kvartal 1
  4. Entreprenadtid: kvartal 2-3

Vi ber er att ha med överseende eventuell oreda som kan uppstå i samband med arbetet och ser fram emot ett fint resultat!

Sidan uppdaterad 16 februari 2023 Kommentera sidan