Du är här: Start/Barn & Utbildning/Kulturskola

Välkommen till Kulturskolan

Kulturskolan är till för barn och ungdomar som vill lära sig spela, sjunga, spela teater eller dansa.Här kan du också lära dig musikproduktion, arbeta med bild & form och att göra film.

Huvuddelen av vår verksamhet bedrivs på Zokker (Mörbylånga) och Lågan (Färjestaden) men även på de flesta skolorna.

Kulturskolans mål är att väcka intresse för olika kulturella uttrycksformer och ge eleverna vägledning inom olika genrer för att hitta sin egen. Vi gör minst 35 publika arrangemang varje år där eleverna får en chans att stå på scen både som solist och i grupp och därmed glädja både sig själva och andra genom att delta i kommunens musikliv.

Chansen att få träna och framträda i grupp erbjuds i form av kulturskolans:

  • Kör
  • Stråkensemble
  • Världsmusikorkester
  • Bandskola
  • Dansgrupper
  • Musikalgrupp
  • Teatergrupp

Eleverna får tillfällen att uppträda vid de musikcaféer, skolkonserter, uppvisningar och spelningar på som anordnas under terminens gång, då vi hoppas att föräldrar, släkt och vänner kommer och besöker oss. Bild & form och filmgrupperna ordnar utställning och filmvisning i slutet av terminerna ofta tillsammans med dans.

Kulturskolan följer skolans läsår vad gäller terminstider och studiedagar.

Under rådande pandemi får elever födda 2005 och tidigare enbart distansundervisning. Högstadiet får from 25/1 undervisning som vanligt. Gruppundervisning startas succesivt med hänsyn till antal och lokalstorlek. Vid önskemål på distansundervisning i övriga ämnen, kontakta din lärare. Länk till distansundervisning: www.kulturskolanmorbylanga.se

Terminsavgifter

Ordinarie: 600 kr
Syskon/ämne 2: 400 kr
Ytterligare syskon/ämne 3: 300 kr

Sidan uppdaterad 12 april 2021 Kommentera sidan