Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/SchoolSoft – Vår skolportal

SchoolSoft – Vår skolportal

De kommunala förskolorna i Mörbylånga kommun använder portalen SchoolSoft som informations- och kommunikationssystem i det dagliga arbetet.

För att du som vårdnadshavare ska få en god möjlighet att följa ditt barn använder vi oss av SchoolSoft som underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare och pedagoger. I portalen kan du som vårdnadshavare bland annat hitta veckoinformation, följa förskolans verksamhet i text och bild i verksamhetsloggen, läsa och svara på meddelanden från personalen, skicka meddelanden till personalen, se veckans matsedel, boka utvecklingssamtal och läsa barndokument som skrivs vid t.ex. utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare loggar in med mobilt Bank-ID.

SchoolSoft nås via en webbläsare på nätet eller via SchoolSofts app för vårdnadshavare. Vårdnadshavare loggar in med Mobilt Bank-ID både via webben och i appen. För att ha möjlighet att använda appen måste man först logga in i SchoolSoft via en webbläsare. Det gör du på:
http://sms.schoolsoft.se/morbylanga/

Gå sedan in på Min Profil och bocka i rutan för "Åtkomst från app". Därefter går det även att logga in i appen med sitt mobila Bank-ID. Appen känns igen på "gladagubben-loggan".

Problem med BankID

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med BankID, vad gör jag då?
I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas du inte logga in får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Jag har ingen e-legitimation, hur skaffar jag det?

E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Sidan uppdaterad 10 december 2019 Kommentera sidan