Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/Allmän förskola

Allmän förskola för barn 3-5 år

Information om lagen om allmän förskola

Allmän förskola gäller för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka.  Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola omfattar samma terminstider och lovdagar som förskoleklassen och skolan. Samma schematider gäller för en termin i taget och bestäms i samråd med personal på förskolan.

För barn som är inskrivna hos dagbarnvårdare, innebär det att man antingen är kvar hos dagbarnvårdaren som vanligt eller att man begär överflyttning till förskoleverksamhet. Det går inte att kombinera vistelse hos dagbarnvårdare med allmän förskola. Även 3-5-åringar hos dagbarnvårdare omfattas av regeln om reducerad avgift.

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per vecka. Det kommer inte att anordnas särskild verksamhet eller särskilda grupper för dessa barn utan barnet går in i den befintliga verksamheten. Det är givetvis frivilligt att delta i den allmänna förskolan.

Skolskjuts anordnas inte, utan föräldrarna får själva se till att barnen kommer till förskolan, om man önskar delta.

Sidan granskad 25 juni 2019 Kommentera sidan