Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/Olycksfall/försäkringar

Olycksfall/försäkringar

Mörbylånga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea. Försäkringen gäller bland annat för barn inom barnomsorgen, förskoleklasser och elever i grundskolan/grundsärskolan som är folkbokförda i Mörbylånga kommun.

Försäkringen gäller under hela dygnet.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsidan, www.svedea.se
Ange försäkringsnummer 6512816 vid kontakt med Svedea.

Svedea AB 
Skador företag
Box 3489
103 69  STOCKHOLM

Vid frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mejl. 

Telefon: 0771 - 160 199

E-post: skadorforetag@svedea.se

Vid kontakt med Svedea uppges försäkringsnummer: 6512816

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan