Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/Familjedaghem (Pedagogisk omsorg)

Familjedaghem (Pedagogisk omsorg)

I familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot barn i sitt hem under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Den läroplan som finns för förskolan är vägledande för familjedaghemmen.

Familjedaghemmen finns numera under samlingsbegreppet "Pedagogisk omsorg" som bland annat omfattar familjedaghemmen, olika former av enskilda verksamheter, föräldrakooperativ med mera.

Att vara i familjedaghem är att vara nästan som hemma, få känna doften av hemlagad mat, nybakat bröd, vara med och utföra vardagliga sysslor för att känna att man behövs.

Att vara i en liten grupp där man blir sedd, att det finns en vuxen som visar vad det är för värden som gäller i vårt samhälle, visar var gränserna finns och hur man uppför sig.

Att få vara med om upplevelser av olika slag, gruppverksamhet, utflykter som sätter guldkant på tillvaron - det är att vara i familjedaghem.

Familjedaghem finns i nuläget på följande platser: 

  • Gårdby/Skarpa Alby
  • Mörbylånga

Om det inte finns familjedaghem på den ort du önskar placering kan du kontakta rektor Lotta Nilsson på 0485-478 76, lotta.nilsson@morbylanga.se. Får vi en tillräckligt stor grupp så undersöker vi om det är möjligt att starta en verksamhet.

Dagbarnvårdarna är indelade i grupper som träffas i planerad gruppverksamhet, gymnastik, sångstunder och uteaktiviteter. Alla dagbarnvårdare har ett väl fungerande vikariesystem.

Sidan uppdaterad 2 januari 2023 Kommentera sidan