Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg

Förskola, barnomsorg

Barnomsorgen i åldrarna 1-5 år består av följande verksamheter:

  • Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) för barn 1-5 år
  • Förskola för barn 1-5 år
  • Allmän förskola för barn 3-5 år

Läroplan för förskolan

Förskolan har en egen läroplan som anger de mål förskolan ska sträva mot. Här följer några korta utdrag ur läroplanen:

Förskolan ska

  • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och bygger på att omsorg och pedagogik hör samman
  • främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
  • erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet
  • arbeta i nära samarbete med hemmen.

Verksamheten ska utgå från varje barns behov.

Semesterstängt

Förskolorna i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par förskolor i kommunen. Barn till föräldralediga är lediga veckorna 28-31 och stängningsdagar.

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan