Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg

Förskola, barnomsorg

Juni månads barnomsorgsfakturering har till viss del blivit fel. Mer information hittar du längre ner på denna sida.

Barnomsorgen i åldrarna 1-5 år består av följande verksamheter:

  • Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) för barn 1-5 år
  • Förskola för barn 1-5 år
  • Allmän förskola för barn 3-5 år

Läroplan för förskolan

Förskolan har en egen läroplan som anger de mål förskolan ska sträva mot. Här följer några korta utdrag ur läroplanen:

Förskolan ska

  • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och bygger på att omsorg och pedagogik hör samman
  • främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
  • erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet
  • arbeta i nära samarbete med hemmen.

Verksamheten ska utgå från varje barns behov.

Semesterstängt

Förskolorna i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par förskolor i kommunen. Barn till föräldralediga är lediga veckorna 28-31 och stängningsdagar.

Juni månads barnomsorgsfakturering har till viss del blivit fel
Barn som är födda 2015, 2016 och 2017 har haft en avgiftsreduktion under läsåret på 15 h/v. I juni och juli månad betalas avgift enligt upplagt kontrakt. Avgiften för deltidskontrakt, 0-15 h/v, har inte kommit med på junifakturan. Felet kommer att korrigeras på julifakturan.
Detta gäller inte de barn där vårdnadshavare varit föräldralediga under läsåret.
Önskas anstånd på en månad av julifakturan, mejlar ni senast den 10 augusti till
annika.erikssonfilipsson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 7 februari 2019 Kommentera sidan