Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar/Frågor och svar

Frågor och svar

Ansökningstider för skolskjuts?

Eftersom ett behov av skolskjuts kan dyka upp när som helst under året så har vi inget särskilt ansökningsdatum.

Ansök gärna innan sommaren inför kommande läsår. Då kan vi ge en snabbare handläggning till alla. Flertalet ansökningar brukar annars komma in samtidigt vid skolstarten.

Vad baseras avståndsmätningarna på?

Avståndsreglerna som tillämpas för rätten till skolskjuts beräknas utifrån elevernas cykelväg till skolan. Kommunen använder kartsystemet Geosecma ruttplanering, med inställningen cykelavstånd. Avståndet mäts från tomtgränserna, såväl vid skolan som vid hemmet.

Vad klassas som "trafikfarlig väg"?

Som underlag i klassningen använder vi oss av Trafikverkets olika stödmaterial, NVDB (Nationell vägdatabas), egen mätutrustning för trafikintensitet samt kommunens eget kartmaterial.

Som bedömningsunderlag för vad som ska klassas som trafikfarlig väg så använder vi samma underlag som Kalmar kommun gör:

Hur vet jag om mitt barn automatiskt är berättigat till skolskjuts?

Då eleven är folkbokförd i skolupptagningsområdet och uppfyller avståndskraven, delas busskort automatiskt ut vid läsårsstart. Inför läsåret 2019/2020 har Mörbylånga kommun även tagit hänsyn till trafikfarliga vägar. För att se om eleven behöver ansöka eller inte, finns kartor och mer information under fliken "Kartor skolupptagningsområden".

Bedömningsunderlag för trafikfarliga vägar

Sidan uppdaterad 5 april 2019 Kommentera sidan