Du är här: Start/Barn & Utbildning/Barnomsorg, skola och covid-19

Barnomsorg, skola och covid-19

Mörbylånga kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen av covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder inom våra verksamheter.

Alla förskolor, skolor och fritidshem är i dagsläget öppna som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter. Om en smitta förekommer eller om anpassningar behöver göras kommer vårdnadshavare att få information.

Skolplikt

Det är skolplikt från förskoleklass till årskurs 9 och utgångspunkten är att friska barn och elever ska vara i skolan. 

Barn med lindriga sjukdomssymtom

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt, bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter. Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver barnet inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel astma eller allergi. 

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte heller bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende om barnet har vistas utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma. 

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om barnet är eller blir sjuk under dagen ringer personalen till någon av vårdnadshavarna som får hämta barnet. 

När någon i familjen är sjuk eller har konstaterad covid-19

(Uppdaterat 11 januari 2021)

Med anledning av att smittspridningen ökar i Kalmar län och Mörbylånga kommun, införs nya åtgärder för förskola och fritidshem som gäller den 11-22 januari 2021.

Förskola

  • Barn på förskolan som har sjuka syskon eller vårdnadshavare ska stanna hemma. Undantag kan enbart göras av rektor på respektive förskola.
  • Kommunen rekommenderar starkt att 15-timmarsbarn stannar hemma under dessa. Ingen reduktion av avgift kommer ske.

Fritidshem

Elever som går på fritids som har sjuka syskon eller vårdnadshavare ska åka hem direkt efter skolan under dessa två veckor. Undantag kan enbart göras av rektor på respektive skola.

Hämtning och lämning

Om en vårdnadshavare har symtom, är sjuk eller har misstänkt eller konstaterad covid-19, får vårdnadshavaren endast transportera barnet till skolan om det kan ske utan nära kontakter. Vi rekommenderar dock att någon annan kan lämna eller hämta barnet.

Har vårdnadshavaren symtom eller konstaterad covid-19 får hen inte följa med barnet in i skolans lokaler.

Vid konstataterad covid-19

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020 ska symtomfria barn i förskola, förskoleklass, fritidshem samt elever i grundskola och grundsärskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever i gymnasiet. Förändringen innebär att barn och elever ska stanna hemma även om de är friska och symtomfria när en anhörig har testats positiv för covid-19.

Får barn till föräldralediga vårdnadshavare komma till förskolan? 

(Uppdaterat 11 januari 2021)

Med anledning av att smittspridningen ökar i Kalmar län och Mörbylånga kommun, införs nya åtgärder för förskola och fritidshem som gäller den 11-22 januari 2021.

Under perioden 11-22 januari rekommenderar Mörbylånga kommun att 15-timmarsbarn stannar hemma för att minska smittspridningen. Ingen reduktion av avgift kommer ske.

När någon i familjen har bekräftad covid-19

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020 ska symtomfria barn i förskola, förskoleklass, fritidshem samt elever i grundskola och grundsärskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever i gymnasiet. Förändringen innebär att barn och elever ska stanna hemma även om de är friska och symtomfria när en anhörig har testats positiv för covid-19.

Måste barn testa sig om de är sjuka? 

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver barnet inte testas för covid-19. Däremot bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177 (Vårdguiden) för att se vad som gäller för att lämna prov. 

Om ditt barn inte har provtagits kan barnet gå tillbaka till förskola/skola även om det fortfarande har milda symtom, under förutsättning att det har gått minst 7 dygn efter att barnet fick symtom, och att de 2 sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns två tabeller som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. 

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Mörbylånga kommun få fall av coronaviruset på en förskola/skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Du som vårdnadshavare kommer att bli informerad. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Jag undrar över folksamlingar. De flesta skolor är stora och många är samlade samtidigt. 

Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolopr omfattas inte av förbudet. 

Vem är det som bestämmer om förskolor eller skolor ska hålla öppet vid en bekräftad smitta. 

Det är huvudmannen, Mörbylånga kommun, som tillsammans med smittskyddsläkaren bedömer om förskolan, skolan eller fritidshemmetbehöver behöver stängas. 

Mörbylånga kommun följer Folkhälsomyndighetens och riktlinjer och agerar utifrån detta direktiv som underlag inför ett beslut.  

Folkhälsomyndigheten bedömer att stängning av skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smittspridningen. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas.

Sidan uppdaterad 12 januari 2021 Kommentera sidan