Kulturskolan

Michael Jildestad

Kulturskolechef
kulturskolan@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 58


Ämnen och huvudlärare

Bild & form, kreativ verkstad – från årskurs 1

Eva Matthis
Tfn: 076-102 09 86

Dans - från 5 år

Aurea Romero Alvarez
Tfn: 070-270 26 77

Drama 

Vakant

Film/Animation/Stopmotion – från årskurs 3

Patrick Lems
Tfn: 0762878544


Musik från 5 år

Fiol/Altfiol/Cello
Konstantin Shakov
Tfn: 070-377 44 50


Musik från årskurs 2

Klarinett /Flöjt Saxofon/Gitarr/Piano
Rolf Lindgren, tfn: 0485- 477 23 eller 073-153 53 63

Trumpet/Trombon/Valthorn
Michael Jildestad, tfn: 0485-471 58 eller 070-608 55 09

Flöjt/Klarinett/Piano/Sång
Margareta Magnusson, tfn: 070-682 72 79

Solosång/Sång i grupp/kör
Lena Marcusson, tfn: 0485-477 26 eller 070-923 41 77

Trummor/Gitarr/Elgitarr
Björn Lindgren, tfn: 0485-477 15 eller 073-407 40 88

Gitarr/Musikproduktion/Piano
Johan Grusell, tfn: 0485-477 09 eller 070-202 06 09


Musik från årskurs 3

Dragspel /Kyrkorgel/Piano
Martin Johansson, tfn: 0485-477 25 eller 076-831 00 27


Annan verksamhet

Utåtriktad verksamhet
Carina Astner, tfn: 070-676 97 71

Konserter/Arrangering
Jan Olof Arnér, tfn: 0485-477 24 eller 070-734 04 69


Replokal

Bokning av replokalerna Lågan i Färjestaden och Zokker i Mörbylånga görs via Studieförbundet Bilda, kontakta David Lönneborg, tfn: 070-569 37 24

Sidan granskad 4 januari 2021 Kommentera sidan