Elevhälsan

Elevhälsans medicinska insats, EMI (tidigare skolhälsovården), är en del av elevhälsan och har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska må så bra som möjligt. Tillsammans med övriga delar av elevhälsan, rektor, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog arbetar EMI med att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

Skolsköterskor

Medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska Färjestadens högstadium och Central Elevhälsa
Elaine Nyquist

elaine.nyquist@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 15

Färjestadens skola F-4
Linda Örnerstig

linda.ornerstig@morbylanga.se
Tfn: 0485-477 22

Glömminge skola F-6 och Gårdby skola F-6
Sofie Jonasson

sofie.jonasson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 29

Skansenskolan F-9 och Alunskolan F-6
Victoria Olofsson

victoria.olofsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 02

Smaragdskolan 5-6 och Torslundaskola F-6
Johanna Törngren

johanna.torngren@morbylanga.se
Tfn: 0485-477 20

Specialpedagoger

Specialisering språk-, skriv- och läsutveckling, Central elevhälsa
Linda Jaensson

linda.jaensson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 78

Inriktning mot komplicerat lärande, Central elevhälsa
Kristina Hertzberg

kristina.hertzberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 14


Skolkuratorer

Gårdby, Glömminge skola och Färjestadens högstadium
Jesper Almgren

jesper.almgren@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 38

Skansenskolan och Alunskolan
Torbjörn Sjölin

torbjorn.sjolin@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 02

Färjestadens skola och Smaragdskolan
Hannes Skarin

hannes.skarin@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 93

Torslunda skola och Central Elevhälsa
Anna Wahlin

anna.wahlin@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 30


Socialpedagog

Länk mellan elev, skola och elevhälsa

Skansenskolan 7-9
Sofie Nilsson (föräldraledig från och med oktober 2020)

sofie.nilsson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-471 35


Skolpsykolog

Central elevhälsa
Joakim Sverenius

joakim.sverenius@morbylanga.se
Tfn: 0485-47384

Hörselansvarig

Pedagog med särskilt ansvar för barn och elever med hörselnedsättning, Central elevhälsa
Tove Rosenqvist

tove.rosenqvist@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-472 92

Sidan granskad 17 augusti 2021 Kommentera sidan