Elevhälsan

Elevhälsans medicinska insats, EMI (tidigare skolhälsovården), är en del av elevhälsan och har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska må så bra som möjligt.

Tillsammans med övriga delar av elevhälsan, rektor, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog arbetar EMI med att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.


Skolsköterskor

Medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska Färjestadens Högstadium, Central Elevhälsa
Elaine Nyquist
Tfn: 0485-473 15, elaine.nyquist@morbylanga.se

Färjestadens skola F-4
Linda Örnestig

Tfn: 0485-477 22 linda.ornerstig@morbylanga.se

Glömminge F-6, och Gårdby F-6
Sofie Jonasson

Tfn: 0485-472 29, sofie.jonasson@morbylanga.se

Skansenskolan F-9 och Alunskolan F-6
Victoria Olofsson

Tfn: 0485-472 02, victoria.olofsson@morbylanga.se

Torslunda skola och Smaragdskolan
Johanna Törngren

Tfn 0485-47720, johanna.torngren@morbylanga.se


Skolpsykolog

Central elevhälsa
Joakim Sverenius

joakim.sverenius@morbylanga.se
Tfn: 0485-47384


Specialpedagoger

Övergripande specialpedagog och hörselpedagog, Central elevhälsa
Tove Rosenqvist
Tfn: 0485-472 92 eller 0761182031 
tove.rosenqvist@skola.morbylanga.se

Övergripande specialpedagog förskolan, Central elevhälsa
Lena Drottman
Tfn: 0485-471 77
lena.drottman@morbylanga.se


Skolkuratorer

Färjestadens skola och Smaragdskolan
Hannes Skarin

Tfn: 0485-476 93, hannes.skarin@morbylanga.se

Färjestadens Högstadium
Karolina Axelsson

Tfn 0485-47605, karolina.axelsson@skola.morbylanga.se

Skansenskolan F-9 och Alunskolan
Jessica Källerteg

Tfn 0485-47268, jessica.kallerteg@morbylanga.se

Skansenskolan
Sofie Nilsson

Tfn 0485-47135. sofie.nilsson@skola.morbylanga.se

Glömminge, Gårdby och Torslunda skola
Jesper Almgren
Tfn 0485-47638, jesper.almgren@skola.morbylanga.se

Torbjörn Sjölin
Tjänstledig för studier

Anna Wahlin
Föräldraledig

Sidan granskad 9 februari 2022 Kommentera sidan