Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Kvalitet och resultat

Kvalitet och resultat

Öppna jämförelser Grundskola

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen jämförelser mellan landets alla kommuner.

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Mörbylånga kommun rankas på plats 26 av landets totala 290 kommuner när det gäller det "Sammanvägda kunskapsresultatet i grundskolan" enligt Kolada "Öppna jämförelser grundskola - kommunala skolor."


Mörbylångas resultat på Nationella prov i åk 6 och 9, 2018

"Öppna jämförelser grundskola - hemkommun" avser resultat för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Årskurs 6 (betyg vårtermin)

Mörbylångas elever har mycket goda resultat på nationella prov.
I svenska klarade 95,3 procent av eleverna kravnivån.
I matematik klarade 93,5 procent av eleverna kravnivån.
I engelska klarade 93,5 procent av eleverna kravnivån.

Årskurs 9 (slutbetyg)

Resultatet i år 9 visar också på mycket goda resultat.
93,9 % av eleverna i åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Meritvärdet för årkurs 9 (17 ämnen) ligger på 239. 


Lärarförbundets ranking av Bästa skolkommun

I senaste rankingen (juli 2019) kom Mörbylånga kommun på plats 53 i Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun.

Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun

Sidan granskad 12 juli 2019 Kommentera sidan