Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/SchoolSoft – Vår skolportal

SchoolSoft – Vår skolportal

SchoolSoft – Skolportal för grundskola, grundsärskola och fritidshem

För att du som vårdnadshavare ska få en god möjlighet att följa ditt barns skolgång, så använder Mörbylånga kommuns grundskolor, grundsärskolor och fritidshem systemet SchoolSoft. SchoolSoft underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare, elever och lärare. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

SchoolSoft nås via en app, som stödjer IOS och Android, eller via webbläsare på nätet. Inloggning sker med Mobilt Bank ID för vårdnadshavare. Appen känns igen på "gladagubben-loggan". 

Appen känns igen på "gladagubben-logan". I appen får du snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte.

I webbläsare loggar du också in med ditt Bank-ID, länkadress: https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

 • kommunikation mellan skola och hem
 • scheman
 • veckoinformation
 • närvaro/frånvaro
 • planeringar
 • provschema, läxor
 • dokumentation
 • matsedel
 • läsårstider

Frånvaro

All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft, både frånvaro i skolan och på fritidshemmet. Planerad ledighet ansöker du som vårdnadshavare om direkt i SchoolSoft. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ledighetsansökan innan mentor kan bevilja/ej bevilja ansökan.

Manual och filmer

I manualen för vårdnadshavare finns mer information att läsa om vad du som vårdnadshavare kan se och göra i SchoolSoft.
Manual: "SchoolSoft för vårdnadshavare"

På följande länkar kan du se instruktionsfilmer från SchoolSoft.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZcLrqI_Xwc (funktioner i SchoolSoft)
https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY (frånvaroanmälan)

Så här använder vi SchoolSoft i vårt arbete

Förskoleklass

 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning görs för de elever som behöver särskilt stöd alternativt där man behöver göra en pedagogisk utredning. Dessa är arbetsdokument som inte är synliga i SchoolSoft generellt.
 • Beslutade/gjorda Åtgärdsprogram delges vårdnadshavare via SchoolSoft. Åtgärdsprogram diarieförs i kommunen.

Årskurs 1 - 5

 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Omdömen (endast i form av Mer än godtagbara kunskaper, Godtagbara kunskaper och Otillräckliga kunskaper) ges efter läsårets slut och presenteras av mentor för elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet vid starten av nästa läsår.
 • Åtgärdsprogram och Pedagogisk utredning görs för de elever som behöver särskilt stöd alternativt där man behöver göra en pedagogisk utredning. Dessa är arbetsdokument som inte är synliga i SchoolSoft generellt.
 • Beslutade/gjorda Åtgärdsprogram delges vårdnadshavare via SchoolSoft. Åtgärdsprogram diarieförs i kommunen.

Årskurs 6 – 9

 • Framåtsyftande planering upprättas vid utvecklingssamtalet vid höstterminsstarten med lärare, elever och vårdnadshavare.
 • Vid utvecklingssamtalet vid vårterminsstarten revideras/utvärderas den framåtsyftande planeringen.
 • Underlag för utvecklingssamtal görs av elevernas ämneslärare i SchoolSoft vid läsårets slut.
 • Skriftliga Betyg ges och inga skriftliga omdömen i övrigt.

Övrig information till vårdnadshavare

 • SchoolSoft är vår skolportal som vi använder vid kommunens skolor.
 • SchoolSoft är ett web-baserat system som kan nås dygnet runt.
 • Elevernas närvaro och frånvaro, resultat nationella prov och betyg registreras i SchoolSoft.
 • Omdömen, åtgärdsprogram och framåtsyftande planeringar registreras i SchoolSoft.
 • Historiken från tidigare läsår finns sparad i SchoolSoft.


Problem med BankID

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med BankID, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas du inte logga in får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Jag har ingen e-legitimation, hur skaffar jag det?

E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Personregistrering

Enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad identitet eller skyddad adress behandlas på särskilt sätt.
Ytterligare information om hur Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter finns att läsa här.

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan