Alunskolan – skolan mitt i världsarvet

Alunskolan är den lilla skolan med det stora engagemanget.

Alunskolan är den lilla skolan med det stora engagemanget. Vi har en vacker natur runt hörnet och tillgång till flera delar av vårt världsarv på gångavstånd. Vi nyttjar vår närmiljö även i undervisningen när vi till exempel besöker alvarets blommande orkidéer på våren eller håvar vid Kalmarsunds strand.

Trygghet

Alvardagen Alvardagen

Våra elever har förmånen att få gå på en liten skola där alla känner varandra vilket bidrar till trygghet. Vi arbetar över åldersgränserna och har återkommande aktiviteter där alla elever på skolan umgås, allt från Alundagen, skoljoggen, idrottsevenemang så som Vasalopp och olympiska spel, julmarknad m.m.

Vår miljö

Biologi på skolgården Biologi på skolgården

Vi har en stor och härlig skolgård med stora gräsytor och en inspirerande miljö som inbjuder till lek och rörelse. Skolans inomhus miljö präglas av rymliga och ljusa lokaler. Eleverna har bra möjligheter till hitta platser för eget arbete eller grupparbeten. Vi satsar på ny teknik och eleverna har god tillgång till datorer. Vi har fritids och förskola i anslutning till skolan.

Musik

Vi erbjuder möjlighet för elever att delta i den kommunala musikskolans verksamhet på skoltid, med en stor variation av instrumentinriktningar.

Välkomna till vår skola.

Sidan uppdaterad 23 november 2021 Kommentera sidan