Torslunda fritidshem

På Ideérnas Paradis växer idéer, tankar, visioner och mål. Här blandas ungt och gammalt, klokhet och tokighet, spexigt och häxigt.

Vi som arbetar här har olika kompetenser, vilket bidrar till en god kvalité. Fritidspedagoger, lärare och assistenter skapar tillsammans med eleverna en trivsam, lärorik och kreativ verksamhet, där vi hela tiden arbetar efter läroplanen.

Med vårt pedagogiska synsätt utgår vi från elevernas intresse, men bidrar också till att väcka nya intressen hos dem.

De områden vi fokuserar på är:

  • Relationer – konflikthantering
  • Rörelse – hälsa
  • Natur – miljö – kultur
  • Språk – kommunikation
  • Elevernas inflytande och ansvar
  • Kreativt skapande

Vårt mål är att skapa lärande miljöer för våra elever, en meningsfull fritid och en trygg fortsättning in i samhället.

Vår verksamhet bygger på att ge barnen en spännande utvecklande miljö, både inne och ute.

Vi vill att de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade.

Fritidshemmets uppdrag är:

  • att utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids - och innehållsmässigt,
  • att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen,
  • att förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
Sidan uppdaterad 14 augusti 2019 Kommentera sidan