Skansenskolans fritidshem Södernavet/Kosmos

Södernavet/Kosmos har stora rymliga lokaler, där vi kan erbjuda eleverna en meningsfull fritid före och efter skolan samt under loven.

Välkommen till fritidshemmet Södernavet/Kosmos!

Förskoleklass och åk 1 är välkomna till Kosmos, åk 2 och uppåt är välkomna till Södernavet.

Vi har stora rymliga lokaler, där vi kan erbjuda eleverna en meningsfull fritid före och efter skolan samt under loven.

Här finns förutsättningar för att eleverna på ett tryggt, roligt och stimulerande sätt ska få utlopp för sin lek i alla former och där kreativiteten får stort utrymme.

Vi vistas ute i skog och mark varje vecka för att väcka elevernas intresse och nyfikenhet på sin natur och närmiljö.

Samlad skoldag

Under den samlade skoldagen arbetar pedagogerna med klasserna, vilket gör att de följer eleven under hela dagen. Fritids är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevernas utveckling och lärande.

Sidan uppdaterad 17 september 2021 Kommentera sidan