Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Arbetslivskontakterna sker dels i form av studiebesök, dels i form av olika, veckolånga perioder av PRAO på olika typer av arbetsplatser. Under högstadietiden kommer eleverna att delta i praktisk arbetslivsorientering som organiseras av SYO-konsulenten, under totalt fyra veckor. Studiebesök, kontakter med arbetslivet i olika former genom skolarbetet, samt ytterligare PRAO-perioder, organiseras av arbetslagen.

Eleverna ska välja sina PRAO-platser så att de får erfarenheter och inblick i olika typer av yrkesområden. Vi i skolan skall även arbeta för att valen kombineras så att pojkar får inblick i kvinnodominerande yrken och flickor i mansdominerande. Alla PRAO-perioder ska för och efterarbetas av arbetslagen.

Varför PRAO?

PRAO skall hjälpa eleven att koppla ihop de kunskaper man skaffar sig i skolan, med själva användandet av dessa kunskaper utanför skolans värld, samt att hjälpa eleven upptäcka och förstå sambandet mellan dessa båda.

PRAO skall även ge ökade kontakter mellan närsamhälle och skola, samt ge eleverna nya erfarenheter och kunskaper att använda, inför framtida val av yrken och utbildningsvägar.

Detta genom

  • att orientera eleven om arbetes betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter, samt om företagsamhetens förutsättningar och betydelse.
  • att ge insikt i de problem och glädjeämnen som de anställda kan uppleva i arbetet.
  • att ge förståelse för hur fackliga organisationer och arbetsgivare förhandlar om löner och arbetsförhållanden och hur olika intressen och uppfattningar då spelar in.
  • att ge kunskaper om de olika möjligheter som finns att påverka och förändra villkoren i arbetslivet.
  • att inse hur social bakgrund, kön och olika former av handikapp kan begränsa studie- och yrkesvalet.
  • att ge inblick i vilka olika typer av egenskaper och kunskaper som efterfrågas i dag, för att kunna göra ett bra jobb inom olika yrkesområden.
Sidan uppdaterad 10 juli 2019 Kommentera sidan