Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Skansenskolan

Skansenskolan Mörbylånga

Skansenskolan i Mörbylånga är en F-9-skola med stora variationsmöjligheter och med allsidighet och hög kvalitet i både undervisning och elevvård.

Här präglas vardagen av glädje, nyfikenhet, lust och kreativitet där hjärna, hjärta och hand samspelar. 

Kunskap är viktig i en föränderlig värld. Vad som anses vara viktig och relevant kunskap diskuteras, definieras, väljs och värderas i varje situation, så att kvalitet alltid går före kvantitet. På vår skola når vi tillsammans mycket goda resultat. Detta innebär i stort sett att varje elev blir behörig till vidare studier i gymnasieskolan.

Lärandet fungerar som bäst när man är motiverad och själv får påverka metod och innehåll.

Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går!

Renovering av Skansenskolan under 2021

Politikerna i Mörbylånga kommun har beslutat att bygga en kommunal högstadieskola i Färjestaden bredvid Smaragdskolan och Färjehallen. Den byggs just nu och kommer vara färdig i juni 2021. I 65 år har Mörbylånga kommun haft en kommunal högstadieskola, Skansenskolan i Mörbylånga. Men till hösten kommer det alltså finnas två kommunala högstadieskolor.

När det nya högstadiet i Färjestaden är färdigt kommer lokalerna på Skansenskolan att renoveras och byggas om för att båda högstadieskolorna ska vara likvärdiga i standard och pedagogisk utformning. En utredning om behov, önskemål inför renoveringen av Skansenskolan i dialog med personal, elever, föräldrar och skolledning är påbörjad.

Kommunens två högstadieskolor är en skola för alla – och en skola för dig!

Nya upptagningsområden från höstterminen 2021 för du som ska börja årskurs 7

I 65 år har Mörbylånga kommun haft en kommunal högstadieskola, Skansenskolan i Mörbylånga. Men till hösten 2021 kommer det alltså finnas två kommunala högstadieskolor. Det innebär att politikerna har sett över och tagit beslut om vilken skola du tillhör. Uppdelningen grundar sig på var du bor. På kartan kan du ser vilken skola du tillhör.

(Klicka på bilden för att förstora och öppna den i ett nytt webbfönster.)

Om du bor i norra kommundelen tillhör du Färjestadens högstadium (blå markering) och om du bor i södra kommundelen tillhör du Skansenskolans högstadium. På östra sidan går gränsen norr om Alby. Du som bor i Alby eller söder om Alby har Skansenskolan som "hemskola".