Tanneförskolan/fritidshemmet i Alby

Förskolan är också fritidshem. Tanneförskolans fritidshemsbarn går på Gårdbyskolan. Före och efter skolan har man sin skolbarnsomsorg på Tanneförskolan i Alby.

Förskolan är också fritidshem.

Tanneförskolans fritidshemsbarn går på Gårdbyskolan. Före och efter skolan har man sin skolbarnsomsorg på Tanneförskolan i Alby.

Sidan granskad 10 juli 2019 Kommentera sidan