Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Gårdby skola/Fritidshem i Gårdby

Fritidshem i Gårdby

Gårdby förskoleklass och fritidshem

På Gårdbyskolans fritidshem arbetar  pedagoger som tycker att lek, rörelse och närheten till naturen är källan till att utveckla barnens fantasi och kreativitet. Vårt mål är att skapa en miljö där våra barn känner sig trygga och har eget ansvar och inflytande i verksamheten. Runt omkring om oss har vi natursköna områden bl.a. tallskog, björkskog, ängar och en bäck som vi utnyttjar i vår verksamhet.

Idag arbetar pedagogerna i skolan, i förskoleklassen och på fritidshemmet, vilket gör att vi får en bra helhetssyn på barnet. Frukost och mellanmål äter vi i skolans matsal. Före 7.00. och efter 17.00. är fritidshemsbarnen på Gårdby förskola där vi samverkar kring öppning och stängning.

Mål: normer och värdegrundsfrågor, temaarbeten, samverkan, lek, natur och kultur och hälsofrämjande.

Sidan uppdaterad 10 juli 2019 Kommentera sidan