Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Nya högstadiet på Färjestadens skola

Nya högstadiet på Färjestadens skola

Till höstterminen 2021 kommer en helt ny skola att öppna. Det är Färjestadens skola som expanderar och kompletterar den redan befintliga F-åk 6 skola med ett högstadium.

Lokalerna

Högstadieskolan är ritad så att den ska möjliggöra undervisning av hög kvalitet och skapa stor trygghet för dig som elev. Skolan är fri från korridorer och har lokaler med varierande storlek och form, vilket ger förutsättningar för undervisning i varierande arbetsformer och en inkluderande studiemiljö. 

Huset byggs i soutteräng med tre våningsplan. I lokalerna finns bland annat:

  • storkök, matsal och utrymme för skolcafeteria
  • fritidsgård
  • musikskola
  • kreativ arena för slöjd, bild, labbsalar och andra estetiska och kreativa ämnen
  • bibliotek
  • studieytor
  • kommunikationsstråk. 

Dessutom planeras en ny idrottshall i nära anslutning till skolan.

På samtliga plan finns funktioner för administrativ personal och stödfunktioner för elever. Arbetsrummen är utformade för att skapa variation i arbetsplatserna för personalen. Lärare och pedagoger finns i så stor utsträckning som möjligt bland eleverna. De vuxnas närvaro tillsammans med öppenhet och siktlinjer stimulerar en trygg miljö, där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor.

Skolan är avsedd för cirka 360 elever i årskurs 7-9.

Högstadieskolan är ritad av Atrio arkitekter.

Vem kan söka till högstadieskolan?

I 65 år har Mörbylånga kommun haft en kommunal högstadieskola, Skansenskolan i Mörbylånga. Men till hösten 2021 kommer det alltså finnas två kommunala högstadieskolor. Det innebär att politikerna har sett över och tagit beslut om vilken skola du tillhör. Uppdelningen grundar sig på var du bor. På kartan kan du ser vilken skola du tillhör.

Om du bor i norra kommundelen tillhör du Färjestadens högstadium (blå markering) och om du bor i södra kommundelen tillhör du Skansenskolans högstadium. På östra sidan går gränsen norr om Alby. Du som bor i Alby eller söder om Alby har Skansenskolan som "hemskola".

Karta över upptagningsområden för högstadieelever från höstterminen 2021

(Klicka på bilden för att förstora och öppna den i ett nytt webbfönster.)

Hur ansöker jag som går i årskurs 6 till högstadiet?

I januari kommer du och dina föräldrar få ett brev om skolplacering inför årskurs 7. I brevet står det hur valet går till.

Du kommer automatiskt vara placerad på din hemskola. Alla har möjlighet att önska plats på en annan skola än hemskolan, men de barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

Om du har tackat ja till att gå på en friskola i Mörbylånga kommun eller någon annan kommun får du meddela det till oss via e-post till annika.erikssonfilipsson@morbylanga.se. Du kan alltid ändra dig och istället välja att gå på din hemskola.

Har jag möjlighet att besöka skolan innan jag gör mitt val?

Mörbylånga kommuns vilja är att erbjuda informationsträff under våren 2021. På grund av coronaviruset är det just nu osäkert på vilka möjligheter vi kan erbjuda. Vi återkommer så fort vi vet mer.

Skolskjutsar

Skolskjutsarna kommer att anpassas så att de går till och från din hemskola på morgonen och eftermiddagen. Mer information om skolskjutsarna och tidtabeller kommer när Kalmar länstrafik (KLT) som kör bussarna är klara med sin planering.

Varför byggs det ett nytt högstadium?

Mörbylånga kommun växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i kommunen.

Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige om att bygga ett nytt högstadium i Färjestaden. Den 11 september 2019 togs det första spadtaget och i juni 2021 ska den nya högstadieskolan vara klar. 

Det är P&E 63 Invest AB som uppför byggnaden och som därefter kommer vara hyresvärd. Mörbylånga kommun kommer hyra fastigheten under de nästkommande 20 åren. 

Renovering av Skansenskolan

När det nya högstadiet i Färjestaden är färdigt kommer lokalerna på Skansenskolan att renoveras och byggas om för att båda högstadieskolorna ska vara likvärdiga i standard och pedagogisk utformning. En utredning om behov, önskemål inför renoveringen av Skansenskolan i dialog med personal, elever, föräldrar och skolledning är påbörjad.  

Kommunens två högstadieskolor är en skola för alla – och en skola för dig!

Sidan uppdaterad 12 februari 2021 Kommentera sidan