Skolbibliotek

Skolbibliotek finns vid samtliga kommunala skolor.

 • Alunskolan servas via kommunbiblioteket i Degerhamn
 • Färjestadens skola
 • Färjestadens högstadium 
 • Glömminge skola
 • Gårdby skola
 • Skansenskolan, Mörbylånga
 • Torslunda skola

Målsättningen för skolbiblioteken i Mörbylånga kommun

 • Inspirera till läsning
 • Medverka i skolarbetet
 • Träna i informationskompetens
 • Träna i källkritik
 • Att bli biblioteksanvändare
 • Främja kulturell och social medvetenhet

Bibliotekspersonal

 • Vi som arbetar på skolbiblioteken i Mörbylånga kommun kompletterar varandra och har ett väl fungerande samarbete, allt för att ge våra elever goda förutsättningar.
 • Det vi gör gemensamt är till exempel att anordna författarbesök.
 • Hela vårt bokbestånd kan användas av kommunens alla elever.
 • Vi har gemensamma klassuppsättningar.
 • Vi ger varandra tips och idéer om hur vi kan utveckla våra skolbibliotek.
Sidan uppdaterad 6 augusti 2019 Kommentera sidan