Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Fritidshem

Fritidshem

Här finns övergripande information kring kommunens fritidshem

Fritidshem erbjuds till barn till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år och som går i förskoleklass eller grundskola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid.

Semesterstängt

Fritidshemmen i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par fritidshem i kommunen. Vid föräldrars semester är barnet ledigt från fritidshemmet.

Sidan uppdaterad 7 februari 2019 Kommentera sidan