Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Anmäl elevs frånvaro

Anmäl elevs frånvaro

All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft, både frånvaro i skolan och på fritidshemmet. Planerad ledighet måste du som tidigare ansöka om. Ansöker om planerad ledighet gör du i SchoolSoft.

Anmäla frånvaro

För att anmäla frånvaro loggar du in i SchoolSoft och väljer "Frånvaro". Välj om du vill rapportera frånvaro för hel dag eller för en viss lektion. Du kan bläddra framåt med pilarna eller välja ett datum i kalendern.
Observera att du enbart kan anmäla för idag och framåt i tiden. För att anmäla bakåt i tiden måste du kontakta skolan.

Oanmäld frånvaro

Om ditt barn får oanmäld frånvaro på en lektion får du som vårdnadshavare ett meddelande i SchoolSoft. 

Översikt och rapport

Under fliken "Översikt" ser du en översikt på ditt barns närvaro/frånvaro per vecka. Under fliken "Rapport" kan du på två sätt se ditt barns frånvaro/närvaro. Du kan välja att se per ämne eller för frånvaroorsak.

Under fliken SchoolSoft kan du läsa mer om hur du loggar in i SchoolSoft och vad du kan ta del av/göra i systemet.

Sidan granskad 27 juni 2019 Kommentera sidan